SMB LOGISTICS AS

DIN PERSONLIGE LOGISTIKKPARTNER

Vi har høy kompetanse på internasjonal transport og formidling

TJENESTER

Velg mellom våre tjenester som passer dine behov

Kvalitet

Vi utfører alle våre oppdrag i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser, N.S.A.B. 2015, i tillegg til våre egne krav til utførende part.