SMB Logistics ASEnten du har en forsendelse fra en leverandør i Europa, eller du har kjøpt en vare på andre siden av jordkloden, kan vi hjelpe deg.

Vi tilbyr henting og levering med full last og delpartier.