Vi vil sørge for at det vil bli stilt nødvendig transportmateriell til disposisjon, og utstede alle nødvendige transportdokumenter. Ved ankomst til Norge vil SMB Logistics AS ta hånd om forsendelsen, utføre fortolling og levere forsendelsen til den adressen du måtte ønske til avtalt tid.