Andreas, ansvarlig for Polen, Baltikum, Frankrike samt oppfølging av kunder
Andreas,
daglig leder og transportmegler container/fly og Østeuropa
mail@smblogistics.no
📞
23 14 14 25 

Mathias, ansvarlig for Sverige, Tyrkia og innlandstranporter
Mathias,
transportmegler innland og Norden
mail@smblogistics.no
📞 23 14 14 26

Franziska, har ansvar for England, Tyskland, Sveits, Holland, Belgia og Italia
Franziska,
transportmegler Vesteuropa
mail@smblogistics.no
📞 23 14 14 22